Home

          

                                         

 

Cargo Bike

Tricycle

Special Bike

 

Disable Bike

E-Bike

Contact us

Kentex Machinery Industry Co., Ltd.

No.93, Tien Shin Rd. Yuan Li Town
Miaou Li Hsien, Taiwan
TEL:+886-37-851151
FAX:+886-37-851251
 

 

 

Location

Go to top